Projektujeme efektivní audiovizuální řešení

Zajišťujeme komplexní projekční činnost v oboru audiovizuálních a prezentačních systémů. Kvalitní projektová dokumentace je základem každého úspěšného řešení.

Mějte projekt plně pod kontrolou

Součástí projektové dokumentace je kompletní zpracování přesného výkazu AV techniky s doporučenými cenami. Společnost DESIGN 4AVI poskytuje investorovi konkrétní představu o finanční náročnosti budoucí realizace. Navíc garantujeme bezproblémovou funkčnost a vzájemnou kompatibilitu všech částí projektového systému.

Technická specifikace

Design 4AVI zajistí specifikaci přesných technických parametrů zařízení i optimalizaci a kontrolu realizačních nákladů. Zpracujeme schémata zapojení a návrh funkčního a kompatibilního propojení všech komponentů.

Eliminace rizik

Přinášíme funkčně spolehlivá kompatibilní řešení a komunikaci v rámci projektového týmu. Dovedeme eliminovat případná rizika, která by mohla v průběhu realizace či následně při používání systémů nastat.

Globální zkušenosti

Společnost Design 4AVI je aktivním členem asociace AVIXA (dříve InfoComm), která celosvětově dlouhodobě podporuje audiovizuální odvětví a zajišťuje certifikační programy.

Garance odbornosti

Garantujeme odbornost našich zaměstnanců. Držitel certifikace CTS AVIXA má odborné technické znalosti a využívá trendy na poli AV technologií. Tyto uplatňuje v rámci projektového managementu a tvorbě systémů a řešení.

Realizované projekty

Cílem bylo navrhnout takové pracovní prostředí, které bude vyhovovat trendům dnešní doby a zároveň umožní zaměstnancům rozvíjet jejich originální nápady a inovativní myšlenky...

EWE, s.r.o.

Nové technologie pomáhají zajistit moderní výcvik dispečerů v ČEPS. Pomáhají je maximálně zaujmout, ale především aktivně zapojit a získat zpětnou vazbu za přispění vizuálních (obrazových) podkladů...

ČEPS, a.s.

Expozice je řízena pomocí centrálního řídicího systému, který provozovateli umožňuje ovládat celou expozici jedním tlačítkem na dotykové obrazovce, a to včetně všech audiovizuálních prvků a obsahů. Díky tomuto systému lze nejen spravovat obsah, ale i sledovat provoz expozice a popularitu jednotlivých interaktivních exponátů.

Národní zemědělské muzeum - Voda v krajině

Náš tým

Ing. Jaroslav Havlíček

Výkonný ředitel
Autorizovaný inženýr ČKAIT, Certifikace CTS (AVIXA)

Ing. Jiří Jelínek

Projektant
Certifikace: CTS (AVIXA), Specializace: digitální interface technika, simulační technologie, firemní prostředí

Antonín Turek DiS

Projektant
Certifikace: CTS (AVIXA), Specializace: univerzity, firemní prostředí

Václav Bradáč

Projektant
Certifikace: CTS (AVIXA), Specializace: projekty z oblasti kultury

Ing. Václav Jezbera

Projektant
Certifikace: CTS-D (AVIXA), Specializace: kina, univerzity, firemní prostředí a veřejná správa

Tomáš Klabík

Projektant
Specializace: školství

Kontaktujte nás