Zajistíme zpracování projektu na míru Vašim požadavkům

Projektová dokumentace slouží jako podklad pro kompletní realizaci projektu a jasně definuje rozsah, funkcionalitu, návaznost na ostatní profese a potřebnou připravenost.

eve92

Co od nás získáte?

  1. Definici požadavků uživatele a vstupní konzultace, které směřují k přesné specifikaci zadání a rozsahu projektu.
  2. Profesionální přístup k řešení a záruku požadované funkčnosti.
  3. Optimalizaci nákladů a kontrolu financí, které poskytnou investorovi konkrétní představu o finanční náročnosti budoucí realizace.
  4. Koordinační činnosti v rámci projekčních prací, spolupráci s architektem a ostatními profesemi.
  5. Garanci bezproblémové funkčnosti, zaručující vzájemnou kompatibilitu všech částí projektovaného systému.
  6.  

Projektové dokumentace, které pro vás zpracujeme

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Dokumentace pro výběr dodavatele (DVD)

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Dokumentace skutečného provedení díla

Dílenská dokumentace

Studie prostorové akustiky