SAP V NOVÉM SÍDLE, METRONOM OŽÍVÁ!

Investovala proto do pracovního prostředí, sestěhovala pobočky SAP Services, SAP Ariba a Concur do nové budovy a vytvořila tak jejich společnou budoucnost.

Smyslem jednoho z největších stěhování na trhu bylo, aby se v nových prostorách zlepšila komunikace mezi zaměstnanci a napříč různými týmy, a aby tak docházelo k větší synergii a kreativitě. Jednou z hodnot firemní kultury SAP je, že management naslouchá zaměstnancům a snaží se vycházet vstříc jejich potřebám. Tento projekt je ukázkou toho, jak SAP navrhuje pracovní prostory s lidmi a pro lidi. Budova byla totiž navržena ve spolupráci se zaměstnanci tak, aby uspokojila všechny jejich potřeby. Na společných workshopech mohli sdílet své vize, přání a nároky na novou budovu včetně vlastností pracovního prostředí, vybavení, designu a názvů jednotlivých pater budovy i zasedacích místností. Cílem bylo vytvořit společnou budoucnost SAP jako největší cloudové společnosti na trhu.

AV TECHNOLOGIE
Dominantou několika desítek jednacích místností jsou náhledové LCD obrazovky různých velikostí určené pro sdílení digitálního obsahu z  notebooku nebo mobilního zařízení. Prostor v části Customer Experience zóny (zóna určena pro setkávání se zákazníky) je vybaven interaktivními displeji SMART iQ Point, na kterých lze, podobně jako na náhledových LCD obrazovkách, sdílet digitální obsah, ale současně do prezentovaného obsahu zapisovat, připomínkovat a finální závěry okamžitě v digitální podobě sdílet se všemi účastníky. Interaktivní displeje nahrazují analogové papírové flip charty a jednoduše si poradí i se vzdálenou komunikací během videokonference. Přínosem interaktivních displejů je jejich univerzálnost, lze je využít pro plnohodnotnou spolupráci, podporu kreativního myšlení i pro aktivní zapojení vzdálených mezinárodních týmů.

„Ve stejném patře, jako je Customer Experience zóna, se nachází Auditorium. Jedná se o společný prostor, který v divadelní formaci pojme až 400 lidí. Při režimu otevřeného auditoria se využívají přední projekce a elektrická plátna. Pro vykrytí pozorovacích vzdáleností zadních řad diváků lze využít až čtyři pomocné náhledové displeje zavěšené na stropních držácích. V Auditoriu je instalovaná PTZ kamera pro účely snímání řečníka a snímaný obraz lze online streamovat nebo z něj vytvořit video záznam,“ doplňuje Ondřej Fanta během společné prohlídky Auditoria.

Auditorium lze velice rychle rozdělit i na čtyři menší samostatné místnosti pro workshopy se zákazníky nebo pro pracovní setkání několika týmů SAP. V tomto případě lze využít čtyři boční projekce a pevně zavěšená plátna.

Pro jednoduché ovládání celého Auditoria nebo jeho jednotlivých částí jsou k dispozici čtyři dotykové řídicí panely umístěné podél stěn Auditoria. Celou techniku je také možné ovládat přes tablet. Na dotykovém panelu či tabletu může uživatel nastavit zdroje video a audio signálů nebo vyvolat přednastavené scénáře (prezentace a videokonference). Po volbě scénáře dojde k automatickému nastavení všech AV komponent do příslušných režimů: například se zapne projekce, automaticky se spustí elektrická plátna, úrovně osvětlení a zatáhnou se venkovní žaluzie.


Ondřej Fanta,
Facilities Services & Project Manager.

V nové budově SAP si nelze nepovšimnout moderních audio vizuálních technologií od jednoduchých telefonních budek, telekonferenčních místností a místností pro kreativní práci až po místnosti pro vzdálenou spolupráci mezi globálními týmy.


Kontaktujte nás