Máme více než 15 let zkušeností

Technická odbornost, reference a mezinárodní zkušenosti jsou garancí úspěšného projektu

Jsme členy asociace AVIXA (dříve InfoComm), která celosvětově podporuje audiovizuální odvětví a zajišťuje certifikační programy. Držitelé certifikací CTS mají odborné technické znalosti a vyznají se v nových trendech na poli AV technologií. Tyto znalosti uplatňují při návrhu AV systémů. Díky tomu přináší funkčně spolehlivá kompatibilní řešení a komunikaci v rámci projektového týmu.

Ondřej Sedláček

Výkonný ředitel

Ondra absolvoval v roce 1989 střední průmyslovou školu sdělovací techniky a pokračoval ve studiu na elektrotechnické fakultě ČVUT. Od střední školy pracoval jako student v ETS (Experimentálním Televizním Studiu), kde se podílel na výrobě, oživování a instalacích systémů průmyslové televize. Zároveň s tím byl aktivní také v práci s profesionální televizní technikou, zejména SONY. Tuto zkušenost využil v první polovině devadesátých let při práci pro nově vznikající televizní společnosti jako střihač a technik televizních technologií.

V druhé polovině devadesátých let se posunul do role manažerské a řídil obchodní a servisní aktivity pro zahraniční firmy. Podílel se v projekčním týmu na návrhu a realizaci multimediálních systémů v tehdejší Sazka Aréně, kde dominantními jsou centrální kostka a 310 metrů dlouhý zobrazovač okolo celé arény. V roce 2005 získal autorizaci ČKAIT a o rok později byl mezi prvními z východní Evropy s certifikací CTS od asociace AVIXA (tehdy InfoComm). Dalších zkušeností nabyl u Bosch Security Systems. Významným milníkem bylo přijetí nabídky od Biamp Systems, kde působil po téměř 10 let na pozici regionálního manažera, řídící obchod ve 34 zemích severní, střední a východní Evropy. V posledních více než 5 letech spolupracoval s firmou CUE jako vedoucí prodeje. Přijal nabídku a od dubna 2024 se ujal vedení Design4avi.

Ing. Václav Jezbera

Projektant

Vašek se stal prvním certifikovaným systémovým designérem AV v České republice. Václav nastoupil do společnosti jako projektant junior, aby se rychle stal zásadní oporou týmu. Podílel se na řadě projektů kinosálů, z těch posledních například v Lomnici nad Popelkou nebo Rychnově nad Kněžnou, na projektech multifunkčních sálů, jako byl Kulturní dům Milovice a v neposlední řadě, vytvořil projektovou dokumentaci pro 1 200 jednacích sálů na soudech v celé České republice.

Vašek rozšířil svou certifikaci na CTS-D, díky které se může podílet na projektování inovativních řešení v rámci firemního segmentu a segmentu vysokých škol. Za své odborné kvality a píli byl nominován v kategorii European CTS Holder of the Year do 19. ročníku soutěže AV AWARDS, kde postoupil mezi 4 nejlepší. Je držitelem autorizace ČKAIT v oboru Technologická zařízení staveb.

Ing. Jiří Jelínek

Projektant

Jirka vystudoval obor automatizace řízení a inženýrské informatiky na Strojní fakultě ČVUT. Od roku 2008 je součástí týmu našeho projekčního oddělení. Je specialistou na digitální signálovou distribuci, simulační technologie a projekty pro specifické prostředí návštěvnických science center. V rámci svého osobního a profesního rozvoje absolvoval řadu odborných školení u nás i v zahraničí, například školení Synco Living od společnosti Siemens, zaměřené na systémy automatizace domácnosti, školení od společnosti Extron a Lightware, zaměřené na interfaceovou techniku nebo školení simulačních technologií společnosti SimStation.

 Na základě Jiřího projektů už vznikly úspěšné realizace simulačních center na Masarykově Univerzitě v Brně, Záchranné službě Jihomoravského kraje nebo na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích, kancelářských prostor ve firmách jako jsou Ernst& Young nebo Johnson &Johnson a řadě kulturních objektů, jako je Malokarpatské Muzeum v Pezinoku nebo VIDA Brno.

Jirka je držitelem certifikace CTS-D od společnosti AVIXA a spolupracuje se zahraničními klienty v případě dodávky projektové dokumentace za hranice České republiky.  

Antonín Turek DiS

Projektant

Tonda v roce 2004 vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou Františka Křižíka, na kterou úspěšné navázal Vyšší odbornou školou elektrotechnickou, kterou dokončil v roce 2006. Působil ve společnostech Ekosa s.r.o. a AV MEDIA (zabezpečovací, přístupové a kamerové systémy). Tonda se specializuje především na projekty vysokých škol, firem, hotelů, městských částí, kulturních domů a dalších segmentů. 

V rámci svého profesního rozvoje absolvoval několik profesních školení u nás i v zahraničí. Má za sebou velké projekty pro firemní zákazníky jako je  Komerční banka nebo ČEZ, spolupracuje s klienty v segmentu hotelů mezi které patří společnosti Hilton, Marriott či NH Hotel Olomouc, projektuje pro vysoké školy, například pro  Ostravskou univerzitu, Lékařskou fakultu v Olomouci, Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně či Vysokou školu báňskou v Ostravě. Je specialistou i na zasedací sály městských částí a podílel se na realizační dokumentaci pro O2 Universum.

Tonda je držitelem certifikace CTS od společnosti AVIXA.

Sebastian Fenyk

Projektant

Sebastian vystudoval Střední průmyslovou školu se specializací na elektrotechniku. Již během studia pracoval ve společnosti LG Systems. Je specialistou na projekty v segmentu škol a zejména jeho zásluhou jsme zvládli připravit dokumentaci pro projektovou výzvu iRop, která v roce 2022 představovala obrovský rozsah práce a povinností. Jednalo se o projekty odborných učeben pro vzdělávání jazyků, přírodních věd či robotiky, které vytvářel po desítkách. S produkty jeho práce se tak budou setkávat děti na základních a středních školách po celé České republice.  

Sebastian je držitelem certifikace CTS od společnosti AVIXA.

Filip Jelínek

Projektant

Filip v roce 2002 dokončil Střední průmyslovou školu elektrotechnickou se zaměření na organizační a výpočetní techniku. Působil ve společnosti Dega CZ a RM Gastro. Filip se ve společnosti Design4avi specializuje především na projekty škol a podílel se na přípravě řady projektových dokumentací v rámci projektové výzvy iRop.

Filip je relativním nováčkem, ale přesto právoplatným členem týmu, který svou prací přispívá k celkovému výsledku a všichni věříme, že společně zvládneme všechny budoucí výzvy.