JEDINEČNÝ PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

Před spuštěním Integrovaného bezpečnostního centra byly složky integrovaného záchranného systému obsluhovány v oblasti Ostravy z Centra tísňového volání (CTV),
které již fungovalo na principu obsluhy všech tísňových linek. Ostatní okresy disponovaly samostatnými dispečinky pro obsluhu integrovaného záchranného systému. „Otevřením Integrovaného bezpečnostního centra (IBC) došlo k efektivnějšímu využití všech posádek,“ otevírá náš rozhovor vedoucí oddělení Integrovaného bezpečnostního centra Radek Zeman.

Jedno tísňové číslo:

Prosím vás, stala se tady vážná dopravní nehoda. – Ve kterém městě jste, pane? Je někdo zraněný? – Ano, jsou tady zranění. – Vydržte prosím na telefonu. – Prosím přijeďte rychle! – Ano, záchranné vozy jsou již na cestě. záchrana lidských životů

Podobné rozhovory jsou na denním pořádku mezi dispečery, empatickými lidmi, kteří se starají o bezpečnost a zdraví nás všech. V hlavním dispečerském sálu IBC vykonávají náročnou práci. Jejich nadhled nad věcí, preciznost a týmové nasazení jsou obdivuhodné.

Výše popsané události se zpracovávají a vyhodnocují v srdci IBC, v hlavním dispečerském sálu, který se skládá z 31 pracovišť, z nichž osm je určeno pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, deset pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje a dalších deset pro Policii České republiky. Městská
policie Ostrava má k dispozici tři pracoviště. Hlavní dispečerský sál je navíc lemován dalšími operačními sály jednotlivých záchranných složek.


Dopravní nehody bohužel předvídat nelze. Pokud k nim však dojde, může mít včasné varování cenu zachráněných lidských životů.
Na videostěnách hlavního dispečerského sálu jsou upevněny bezrámečkové displeje, na kterých se sdílejí důležité obrazové informace týkající se mimořádných událostí. Dispečeři mají k dispozici okamžitý vizuální obsah z mapových či hydrometeorologických digitálních snímků, televizního zpravodajství nebo kamerových systémů. řízení mimořádných událostí.

Nad hlavním sálem se nachází krizová místnost, která slouží pro zasedání krizového řízení mimořádných událostí, jako jsou povodňové komise atp. Dispečeři v nově vybudovaných prostorách využívají nejmodernější audiovizuální techniku, která je nedílnou součástí optimálního vyhodnocení a analýzy průběhu zásahu. Operační sál Městské policie Ostrava využívá při příjmu oznámení o události i obrazové podklady z kamerových systémů městské policie a dopravního systému, které monitorují hlavní křižovatky města. Pokud občan nahlásí dopravní nehodu na konkrétní křižovatce nebo v místě, kde je umístěn kamerový systém, je možné online distribuovat obraz kterémukoli dispečerovi nebo dispečerskému sálu jednotlivých záchranných složek.


Radek Zeman,
vedoucí oddělení Integrovaného bezpečnostního centra

Videokonference Cisco využíváme například pro přeshraniční spolupráci při mimořádných událostech s Polskem a Slovenskem či dalšími subjekty, jako je Český hydrometeorologický ústav, Národní dopravní informační centrum nebo povodí Odry. Koordinaci mimořádných událostí můžeme díky videokonferencím řešit
okamžitě.


Vypjaté a emotivní rozhovory, během kterých jde o lidské životy.
Díky obrazovému podkladu mohou dispečeři efektivněji informovat zásahovou jednotku o aktuální události. „Je zcela zřejmé, že IBC a jeho audiovizuální technologie musí být průběžně doplňovány, modifikovány a modernizovány. Z tohoto důvodu jsme v roce 2018 investovali do nových špičkových technologií, které budou poskytovat nejlepší služby nejen lidem z dispečerských pracovišť, ale i občanům Ostravy a celého Moravskoslezského kraje. IBC se nikdy nestane izolovaným ostrovem, neudržovat krok s nejmodernějšími audiovizuálními technologiemi by znamenalo, že se do izolace dostat můžeme, ale této mimořádné události se chceme dnes i v budoucnu vyhnout,“ uzavírá Radek Zeman.


Kontaktujte nás