ZAJISTÍME ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU
NA MÍRU VAŠIM POŽADAVKŮM

Projektová dokumentace slouží jako podklad pro kompletní realizaci projektu a jasně definuje rozsah, funkcionalitu, návaznost na ostatní profese a potřebnou stavební připravenost.

Mějte projekt plně pod kontrolou

Součástí projektové dokumentace je kompletní zpracování přesného výkazu AV techniky s doporučenými cenami. Společnost DESIGN 4AVI poskytuje investorovi konkrétní představu o finanční náročnosti budoucí realizace. Navíc garantujeme bezproblémovou funkčnost a vzájemnou kompatibilitu všech částí projektového systému.

Co od nás získáte?

Definici požadavků uživatele a vstupní konzultace, které směřují k přesné specifikaci zadání a rozsahu projektu.
Profesionální přístup k řešení a záruku požadované funkčnosti.
Optimalizaci nákladů a kontrolu financí, které poskytnou investorovi konkrétní představu o finanční náročnosti budoucí realizace.
Koordinační činnosti v rámci projekčních prací, spolupráci s architektem a ostatními profesemi.
Garanci bezproblémové funkčnosti, zaručující vzájemnou kompatibilitu všech částí projektovaného systému.

Projektové dokumentace, které pro vás zpracujeme

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Dokumentace pro výběr dodavatele (DVD)
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Dokumentace skutečného provedení díla
Dílenská dokumentace
Studie prostorové akustiky