ČESKO TRÉNUJE OBRANU PROTI KYBERNETICKÝM ÚTOKŮM!
POMÁHÁ MU KYPO

Digitální vek nejen usnadnuje a automatizuje mnohé cinnosti, ale soucasne vytvárí velice nebezpecné prostredí,
ve kterém pusobí jednotlivci i subjekty s ne zcela dobrými úmysly. Internet se stal prostredím pro šírení a sdílení
informací, ale rovnež bojištem, kde se vedou války bez konvencí.

Unikátní prostředí Kybernetického polygonu je připravené na několik pracovních scénářů. První z nich slouží pro standardní přednášky s kapacitou max. 40 účastníků. Během přednášek se pro prezentaci využije elektrické projekční plátno ovládané řídicím systémem. Datové podklady na projekční plátno přenáší projektor Barco RLM W12, který lze využít nejen pro klasickou, ale i stereoskopickou projekci.

Druhý pracovní scénář je určený pro simulaci kybernetického útoku. Probíhá formou výuky samostatně pracujících týmů. Ty se rozdělí do maximálně šesti samostatně pracujících skupin s třemi až čtyřmi specialisty. Každá pracovní skupina může využít mobilní vozík s LCD LED displejem 42" a rozlišením Full HD nebo UHD/4K. LCD displeje slouží pro sdílení obrazových podkladů konkrétní pracovní skupiny nebo mezi skupinami a přednášejícím. Stůl pro přednášejícího je vybaven interaktivním dotykovým panelem Smart Podium 524, který umožňuje do sdíleného obrazového obsahu zanášet barevně připomínky, texty, grafy či jiné vizuální informace.

Dalším pracovním scénářem je vizualizace kybernetického útoku nebo jiných náročných fyzikálních, medicínských či chemických simulací, které poslouží i pro další výzkumné partnery, s nimiž KYPO spolupracuje. Videostěna sestavená z 15 full HD LCD monitorů NEC 46" v konfiguraci pěti sloupců a tří řad s rozestupy do 6 mm může sloužit i jako centrální zobrazovací plocha pro výuku samostatně pracujících skupin.

Laboratoř Kybernetického polygonu je propojená s řídicí místností vybavenou univerzálním řídicím systémem AMX. Ten ovládá hlavní projekci, videostěnu, nastavuje parametry hlasitosti reproduktorů, přepíná vstupy a výstupy z jednotlivých pracovních stolů nebo mobilních a videokonferenčních vozíků. Celá laboratoř bude využívána i pro reprezentativní firemní akce, prezentace a odborná školení firem sídlících v budově Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Kybernetickému polygonu se tak podařilo vytvořit multifunkční prostor, který nalezne uplatnění nejen při simulaci případného kybernetického útoku, ale i jiných odborných a vzdělávacích aktivit.Kontaktujte nás