DŘEVAŘSKÝ PAVILON FLD – ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Hlavním cílem projektu „Dřevařský pavilon FLD“ bylo zkvalitnit výuku spojenou s výzkumem na Fakultě lesnické a dřevařské (FLD) a modernizovat technické zázemí fakulty. Dílčím cílem bylo vytvořit moderní centrum praktické výuky s odpovídajícím laboratorním vybavením, zjednodušit organizaci výuky a vytvořit zázemí vhodné pro rozvoj vědy a výzkumu. S tím souvisela také potřeba zvýšit kapacitu výukových prostor a rozšíření metod praktické výuky i zvýšení konkurenceschopnosti v praktickém vzdělání studentů dřevařských a lesnických oborů či rozšíření spolupráce s odbornou praxí prostřednictvím zapojení FLD do společných projektů.

PROJEKT ODPOVÍDAJÍCÍ TRENDŮM V AV

Realizace projektu Dřevařský pavilon FLD podpořeného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Projekt byl veden pod názvem CZ.1.05/4.1.00/16.0353 - Dřevařský pavilon FLD  a realizace trvala necelých devět měsíců a byla ukončena na konci roku 2015. Jde o jednu ze dvou nejvýznamnějších investičních akcí, které byly v posledních desetiletích na ČZU v Praze realizovány. AV MEDIA dodala v rámci tohoto projektu veškerou AV techniku, tedy jak vybavení posluchárny, pěti učeben, dvou laboratoří, tak i školicího centra. V souladu se současnými technickými trendy byla ve všech místnostech použita plně digitální distribuce AV signálů, zajišťující dokonalý obraz i zvuk. Zajímavostí je, že všechny projekce jsou tvořeny unikátními bezlampovými Laser/LED projektory Panasonic. Zvolili jsme je z důvodu zajištění dlouhé životnosti bez nutnosti dalších provozních nákladů.

a na katedře.

STANDARDIZACE VYBAVENÍ

Základem spokojenosti přednášejících je standardizace vybavení a jednoduché ovládání. Musí se soustředit na výuku - a ne řešit, co kde najdou, který kabel tam patří, kde se to pouští… Proto je koncept vybavení místností v zásadě stejný, liší se jen v detailech dle typů prostor.

Všechny katedry jsou vybaveny přípojnými místy pro komfortnější práci přednášejících s analogovými i digitálními signály. Stačí přijít, připojit si svůj notebook, aniž byste hledali ty správné kabely někde pod stolem, a můžete začít přednášet. Rovněž mají k dispozici interaktivní prezentační displej SMART Podium nebo all-in-one dotykový počítač. Slouží nejen jako náhled promítaného obsahu, ale především jim umožňuje pohodlně dotykem ovládat prezentaci, vpisovat přímo do ní poznámky či označovat důležité body. A vše, co přednášející tvoří na dotykovém panelu, se souběžně zobrazuje na instalovaných velkých plátnech. Některé menší místnosti mají místo plátna a projektoru pro centrální projekci použitý 70“ interaktivní dotykový displej. Další místnosti mají navíc ještě grafickou dokumentovou kameru pro snímání tištěných dokumentů, fólií nebo menších předmětů. Ve vybraných učebnách je pro změnu kamera pro záznam či přenos přednášky.

Co je ale opět všem místnostem společné, je jednoduché ovládání. V každé najdete dotykový nebo tlačítkový řídicí systém pro ovládání AV techniky z jednoho místa na katedře.


VELKÁ POSLUCHÁRNA
Největším prostorem pro výuku s kapacitou 166 studentů je velká posluchárna. Tato velká posluchárna je  vybavena dvěma projekcemi, které vyučujícím umožňují zobrazit dva různé obrazy ze dvou zdrojů, např. prezentaci a k ní doplňující fotografie nebo video. Projekci zajišťují dvě elektrická plátna a dva výkonné projektory. O bezvadné ozvučení se starají čtyři reproduktory a celkem sedm mikrofonů. Velká katedra posluchárny je vybavena interaktivním prezentačním displejem, přípojným místem, řídicím systémem s dotykovým panelem pro snadné ovládání AV techniky a stolní grafickou dokumentovou kamerou.

Díky videokonferenčnímu a záznamovému systému je možné realizovat např. přenosy zahraničních přednášek nebo jiné formy distančního vzdělávání. 

UČEBNY A LABORATOŘE
Učebny a laboratoře slouží pro výuku i výzkum. Centrální projekci v nich tvoří elektrické plátno a bezlampový Laser/LED projektor. Velikost zobrazovačů je optimalizována dle dispozic jednotlivých místností. Tam, kde výška stropu nedovolila větší plátno, jsou umístěny náhledové displeje pro kvalitní čitelnost i z posledních řad. Projekci doplňuje stereo ozvučení a mikrofon.

ŠKOLICÍ CENTRUM
Školicí centrum je místnost určená převážně pro jednání, schůzky nebo školení zaměstnanců a odborných týmů fakulty. Je zde opět projekce Laser/LED projektorem na elektrické plátno. Ozvučení místnosti je řešeno pomocí čtyř reproduktorů a jednoho mikrofonu. Katedra je, stejně jako v učebnách, vybavena přípojným místem, interaktivním prezentačním displejem, grafickou dokumentovou kamerou a dotykovým panelem řídicího systému umožňujícím pohodlně ovládat nejen AV techniku, ale také osvětlení a elektrické zastínění v místnosti.

INFORMAČNÍ SYSTÉM
V rámci celé budovy byl nainstalován informační systém, který slouží k zobrazení informací z univerzitního systému. Skládá se z plochých displejů NEC umístěných na chodbách i ve vybraných místnostech. Unikátním řešením je umístění tří displejů v dřevařské dílně s prašným prostředím, které jsou ve speciálních, na míru vyrobených, ochranných rámech Armaguard.


FLD prof. Ing. Marek Turčáni, PhD

Toto jedinečné propojení vytvoří podmínky pro významné zkvalitnění technického vzdělávání na univerzitě a podpoří využití dřeva v ČR jako nejvýznamnější obnovitelné suroviny. Pracoviště rovněž rozšíří potenciál pro vývoj nových prakticky využitelných metod a tím zlepší transfer technologií a znalostí do lesnické a dřevařské praxe,


Vlastnost

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Vlastnost

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Vlastnost

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Akustická ochtana 43 %
Světelný něco 43 %

Kontaktujte nás