MEPHARED - VÝUKOVÉ A VÝZKUMNÉ CENTRUM UNIVERZITY KARLOVY V HRADCI KRÁLOVÉ

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové byla první nově založenou vysokou školou v našem státě po 2. světové válce. Byla původně založena jako pobočka Lékařské fakulty UK v Praze.  V roce 1951 byla pobočka přeměněna na Vojenskou lékařskou akademii. Po zrušení akademie v roce 1958 byl z vojenských kateder vytvořen Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav J. E. Purkyně a Lékařská fakulta v Hradci Králové se stala plnohodnotnou fakultou UK.

Poskytuje vzdělání v magisterských oborech Všeobecné lékařství, Zubní lékařství v českém i anglickém jazyce a v bakalářském oboru Ošetřovatelství. V rámci postgraduálního studia garantuje vzdělávání v celém širokém spektru doktorských studijních programů. Fakulta se stala místem studia studentů pocházejících z různých zemí světa: z Velké Británie, Německa, Norska, Malajsie, USA, Irska Indie či Pákistánu.

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové byla zřízena v roce 1969. Plní nezastupitelnou funkci ve vzdělávací struktuře a v oblasti speciální vědecké činnosti. Na počátku výuka probíhala v provizorních podmínkách celkem na 16 místech tehdejšího krajského města. Výuka byla často řešena v blokové formě a probíhala i v sobotu a neděli.

Fakulta prošla mnoha proměnami. Od akademického roku 1994/1995 na ní studují zahraniční studenti v anglickém jazyce. Vedle tradičního magisterského studia farmacie lze v současnosti v bakalářském studijním programu studovat obor zdravotnická bioanalytika, na který navazuje magisterské studium. Absolventi farmacie a bioanalytiky najdou uplatnění nejen v ČR, ale i v dalších  státech EU.

 Vedení fakult považuje za nezbytné postupně přesouvat provozy LF a FaF do společného areálu, propojovat je navzájem i s dalšími pracovišti FN a předjímat tak perspektivní vznik, činnost a funkce kampusu dvou blízce orientovaných (výukově i výzkumně) fakult a univerzitní nemocnice.

 

VÝUKOVÉ A VÝZKUMNÉ CENTRUM JE PRVNÍ BUDOVOU NOVÉHO UNIVERZITNÍHO KAMPUSU

 Slavnostní otevření budovy proběhlo začátkem října 2015. Centrum je určené pro výuku a výzkumné aktivity celkem čtyř ústavů a kateder LF a FaF. Z pohledu zajištění výuky však budou budovu využívat všichni studenti obou fakult.

Technické vybavení budovy je navrženo s ohledem na budoucí nízké provozní náklady.

Firma AV MEDIA a.s. dodala v rámci tohoto projektu veškerou AV techniku, tedy jak vybavení velké a malé posluchárny, tak všech seminárních místností a učeben a také techniku do Lékárenského trenažéru. V souladu se současnými technickými trendy byla ve všech místnostech použita plně digitální distribuce AV signálů, zajišťující dokonalý obraz i zvuk.


Velký přednáškový sál 
je vybaven dvěma širokoúhlými projekcemi, které vyučujícím umožňují zobrazit najednou pro větší názornost dva různé obrazy ze dvou zdrojů, např. prezentaci a k ní fotografie nebo video. Promítání zajišťují dva výkonné Full HD projektory Panasonic na speciální elektrická plátna Projecta s bočním vypínáním povrchu s tubusy zabudovanými v podhledu. Vzhledem k požadavku na vysoká promítaná rozlišení, která vyžadují maximálně rovná plátna, bylo nezbytné volit boční vypínání projekčních ploch. Při výběru velikosti plátna do této místnosti bylo nutné vzít v úvahu maximální pozorovací vzdálenost a světlou výšku místnosti (bylo nutné volit kompromis mezi velikostí plátna, pozorovacími úhly a vzdáleností). Navržený rozměr plátna 340 × 216 cm je v maximální možné velikosti pro danou výšku posluchárny. Protože vyšší plátno nebylo možné použít a podle ergonomických zásad mělo být plátno vysoké 330 cm, tak jsme museli doplnit pro vykrytí pozorovací vzdálenosti posledních šest řad o další 4 zobrazovače. Jedná se o Full HD LCD displeje Panasonic zavěšené pod podhledem na pevných stropních držácích umožňujících naklonění displeje směrem k divákovi. O bezvadné ozvučení posluchárny se stará dvacet zabudovaných reproduktorů a celkem devět mikrofonů. Velká atypická katedra posluchárny je vybavena interaktivním prezentačním displejem SMART Podium SP524, několika přípojnými místy, dotykovým panelem řídicího systému AMX pro snadné ovládání AV techniky, stolním vizualizérem Wolfvision a výsuvným řečnickým pultem. Pro získání rychlé zpětné vazby je sál vybaven přenosným hlasovacím systémem pro 340 osob. Účastníci hlasování stisknou tlačítko odpovědi na bezdrátovém ovladači a výsledky hlasování se okamžitě zobrazí v prezentaci ve formě přehledných grafů. Výsledky hlasování mohou být následně uloženy, exportovány do statistik v Excelu či uloženy například v PDF.

Sál má instalován  kamerový a záznamový systém Mediasite  pro synchronizované nahrávání přednášejícího a jeho prezentace. Výsledný záznam přednášky potom může být zpřístupněn v rámci školní sítě studentům pro přípravu na zkoušky nebo pro zopakování učiva. Systém má také možnost živého přenosu přednášky do webového přehrávače nebo do datově propojené menší posluchárny.

Malý přednáškový sál 
má stejné ovládání AV techniky řídicím systémem a také interaktivní prezentační displej SMART Podium a vizualizér Wolfvision instalovaný do katedry. Sál je menší, a proto je vybaven jen jednou širokoúhlou projekcí. Ozvučení posluchárny je řešeno pomocí devíti zabudovaných reproduktorů a soustavy mikrofonů. V posluchárně je plánována příprava pro dvě kamery sloužící pro účely záznamu, přenosu a případně pro účely videokonference. Je zde také hlasovací systém pro 110 účastníků. Oba přednáškové sály jsou vybaveny indukční smyčkou pro nedoslýchavé.

Seminární místnosti, učebny a laboratoře. 
V těchto  místnostech je navržena jedna centrální projekce s poměrem stran 16:10 pomocí Full HD projektoru na elektrické plátno Projecta zabudované v podhledu. Plátno je navrženo o rozměrech pro maximální pokrytí pozorovacích vzdáleností v sále. Projekci doplňuje stereo ozvučení optimalizované pro mluvené slovo. Všechny katedry jsou vybaveny přípojnými místy pro komfortnější práci přednášejících, interaktivním prezentačním displejem SMART Podium SP524, který umožňuje dotykem ovládat prezentaci, vpisovat přímo do ní poznámky či označovat důležité body. Vše, co přednášející tvoří na dotykovém panelu, se souběžně zobrazuje na instalovaných plátnech. Každá místnost má také tlačítkový řídicí systém pro ovládání AV techniky z jednoho místa na katedře. Vybrané místnosti mají navíc také vizualizér Wolfvision pro snímání tištěných dokumentů, fólií nebo menších předmětů.

V knihovně a denní místnosti jsou umístěny 50“ LED televizory s integrovanou technologií WIDI pro bezdrátový přenos obrazu z notebooků na televizor.

Praktikárna studentů 
jsou 2 samostatné místnosti, které lze složením mobilní příčky spojit v jednu velkou místnost. Slouží jako praktická laboratorní pracoviště a vyučující mají k dispozici dvě širokoúhlé Full HD projekce na zabudovaná elektrická plátna, kam studentům promítají výukové informace. Ozvučení zajišťují dva sety reproduktorů. Obě místnosti mají nástěnné vestavné přípojné místo pro možnost připojení prezentačního počítače. I zde najdeme interaktivní prezentační displej SMART Podium umožňující ovládání prezentace pomocí elektronického pera či doplnění poznámek přímo do promítaného obrazu.

Lékárenský trenažér 
je místnost, kde si budoucí lékárníci mohou vyzkoušet reálnou situaci v lékárně. Jsou zde dvě panoramatické a zoomovatelné kamery Axis včetně softwaru pro jejich správu a ovládání, které sledují postup studenta při vydávání medikamentů a poskytování informací pacientům. Snímaný obraz je přenášen do sousedící tzv. Vyhodnocovací místnosti, kde na interaktivním displeji SMART Board 6065 s integrovanými reproduktory a mini PC je obraz z IP kamer zobrazován a vyučujícím rozebírán se studenty s možností přímého zakreslování a vpisování poznámek do obrazu.


Kontaktujte nás