ZVUK, KTERÝ PROBOUZÍ EMOCE

Každý prostor má svá předem daná specifika, kterým je důležité v rámci studie a projektu věnovat zvýšenou pozornost. Při návrhu ozvučení se zaměřujeme především na správnou dobu dozvuku a prostředí, ve kterém je instalováno. Vypracujeme pro vás akustickou studii, která řeší prostorovou akustiku z hlediska návrhu vhodných akustických materiálů včetně jejich rozmístění v prostoru a provedení výpočtu doby dozvuku dle akustických norem.

NOVINKY

Proč akustické panely?
Nejnovější interiérový design někdy opomíjí nebo dokonce úplně potlačuje primární funkci pracovních prostor, které jsou určeny pro spolupráci a v moderních firmách i pro komunikaci se vzdálenými účastníky.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jasná a zřetelná komunikace

Spolupráce ve firmách vyžaduje nejen zapojení účastníků, ale i prostředí, které bude vytvářet komfortní a ničím nerušené zálivy pro individuální práci nebo dynamické kreativní prostory pro skupinová jednání. V rámci projektové dokumentace navrhujeme nejen vhodné audiovizuální řešení, ale klademe i důraz na celkové akustické prostředí v jednacích místnostech různých velikostí, neformálních zónách nebo nestandardních kancelářských prostorách

Zapojený a soustředěný žák = Spokojený a odpočatý učitel

Ve školách je situace jiná. Pokud se podíváme na prostředí mateřských a základních škol a vybavíme si z našich školních let hluk, který se o přestávkách linul ze školních tříd, chodeb, jídelen. V tomto případě je potřeba se soustředit na tzv. hlukovou hygienu a optimální fungování lidského organismu. V tomto případě bude výuka mnohem příjemnější nejen pro učitele, ale i žáky. Učitelé jsou díky správně navržené akustice více odpočati a žáci více zapojeni.

Přednášky bez ozvěny

Dnešní vysokoškolské prostředí dává studentům zázemí a prostor využívat nejmodernější technologie, ať již v rámci přednášek nebo k nácviku aplikace získaných zna­lostí a dovedností do praxe. Bez ohledu na odbornost, zda tech­nickou, ekonomickou, lékařskou nebo pedagogickou, je ovládání ICT technologií předpokladem pro kvalitní přípravu studenta na jeho specializaci v oboru a tím na budoucí zaměstnání. Při přednáškách studenti ocení nejen obraz, ale především zvuk, který díky vhodnému akustickému řešení mohou vnímat jasně a zřetelně, bez ozvěny a ruchů z okolí.

Variabilita vyžaduje kompromis

Jistý kompromis potřebují í multifunkční sály. Jejich variabilní možnosti uspořádání a využití vyžaduje hledat nejlepší akustické prostorové řešení, které umožní využívat sály nejen pro přednášky, ale i pro taneční kurzy, koncerty, divadelní představení, besedy a jiné aktivity spojené se zvukem.

Eliminace ruchů z okolí

Zajímavá specifika mají kinosály, ve kterých diváky ze všech stran obklopuje vícekanálový zvuk. Aby byl zážitek z filmu co možná nejvěrnější a usadil diváky do sedaček, je důležitá co nejkratší doba dozvuku. Pak si divák nejlépe vychutná, jak kolem něj proběhne tyrannosaurus nebo nad hlavou prolétne nadzvukové letadlo.

Nabízíme Vám komplexní řešení akustiky na klíč: